E-raamatudQuint Group
Hind
395 €
(+KM 20%)
Over the past several years, companies have had to change to meet the threat of accelerating competition coming from startups and other global industry players. Digitalization is the name of the times, and many companies are evaluating what to do in order to stay in the game.

Jukka Märijärvi, Laura Hokkanen, Marko Komssi, Harri Kiljander, Yueqiang Xu, Mikko Raatikainen, Pertti Seppänen, Jari Heininen, Mervi Koivulahti-Ojala, Marko Helenius & Janne Järvinen
Hind
0 €
Dokumendi eesmärgiks on ühtse arusaama kujundamine väärtuspõhisest mõtlemisest. Teenusega seotud mõistete mudeli kasutusele võtmine peaks looma selgust poolte vahelistest suhetes avalikku teenust pakkuva organisatsiooni struktuuriüksuste vahel, lepinguliste suhete loomisel partner asutustega ning ka hangete ettevalmistamisel ning lepingute sõlmimisel erasektoriga.

IT praktikud
Hind
0 €
Antud dokumendi lugejaskonnaks on eelkõige avaliku sektori, kuid laiemalt ka igasuguse tellija-poole IT juhid, kes peavad tagama tellitava tarkvara vastavuse hanke aluseks olevatele vajadustele. Dokument kirjeldab testimise alaliike, eesmärke ja seda, kuidas planeerida ning läbi viia tarkvara testimist kogu projekti vältel tagamaks tulemile esitatud nõuded.

ASA Quality Academy OÜ
Hind
0 €
The objective of reactive problem management is to eliminate recurring incidents or minimize the impact of incidents that cannot be prevented. To do this, it is necessary to understand why the incident(s) occurred, and the key activity in problem management to understand this is ‘Problem investigation and diagnosis’.

Sim4People ApS
Hind
0 €
Avalike teenuste osutamise mudeli joonised.

IT praktikud
Hind
0 €
The A3 refers to the international-size piece of paper. It is inspired by the Toyota management system. The A3 elements follow one another in a natural and logical sequence. Keep in mind that the purpose of the A3 is not the A3 itself. You are therefore welcome to tweak the design to fit your requirements.

Sim4People ApS
Hind
0 €
Hind
0 €
Hind
0 €

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!