Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal

Kirjastaja: ASA Quality Academy OÜ
Tüüp: E-raamatud
Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal
1.00 TK
Tarkvara testimist käsitlev juhendmaterjal E-raamatud
0,00 €
+ KM 20%.

Kirjeldus

Antud dokumendi lugejaskonnaks on eelkõige avaliku sektori, kuid laiemalt ka igasuguse tellija-poole IT juhid, kes peavad tagama tellitava tarkvara vastavuse hanke aluseks olevatele vajadustele. Dokument kirjeldab testimise alaliike, eesmärke ja seda, kuidas planeerida ning läbi viia tarkvara testimist kogu projekti vältel tagamaks tulemile esitatud nõuded. Esitatakse testimise planeerimise ning läbiviimise tegevused, rollid ning nende sisendid ja väljundid. Käesolevas dokumendis kirjeldatud tarkvara testimise üldpõhimõtted on sõltumatud tarkvaraarendusmetoodikast, projekti mahust ja omapärast. Käesolev dokument selgitab ka seda, kuidas kohaldada üldist testimisprotsessi erinevate projektide vajadustele, kuna üksikasjad ei pruugi olla otstarbekad kõigis projektides.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!