ISTQB Certified Tester Foundation Level

Periood: 3.0 päeva
Seda koolitust hetkel planeeritakse. Palun võtke meiega ühendust.

Kirjeldus

ISTQB Certified Tester Foundation Level (24 akadeemilist tundi): Testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid, on mõeldud eelkõige testijatele. Koolitus on akrediteeritud Eesti Testijate Liidu poolt. 

Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: http://testijateliit.ee/ISTQB-CTFL.html. Eksami maksumus on 200€€.

Koolituse läbinu:

  • Valdab tarkvara testimisega seotud üldtunnustatud sõnavara
  • Tunneb testimise liike ja tasemeid ning oskab neid valida konkreetse projekti jaoks
  • Teab, missugused rollid testimises osalevad ning missuguste tegevustega
  • Tunneb testimise korraldamise erisusi erinevates tarkvaraarendusmetoodikates (agiilne, traditsiooniline)
  • Oskab rakendada erinevaid musta ja valge kasti testidisaini meetodeid testide disainimiseks
  • Tunneb staatilise testimise ja staatilise analüüsi põhimõtteid, tugevusi ja nõrkusi
  • Oskab koostada testiplaani ja projektile sobilikku testistrateegiat valida
  • Tunneb testimist toetavaid tööriistu ning nende kasutamise võimalusi ja ohtusid
  • On valmis sooritama ISTQB CTFL sertifikaadieksamit
  • Õppekava vaata siit


Tühistamistingimused
Registreerimine on siduv. Juhul kui registreerinud ei saa osaleda, saab tema asemel saata uue inimese. Kui osalemise registreering tühistatakse vähem kui 14 päeva enne kursuse toimumise algust, tagastatakse 50% kursuse hinnast. Kui kursusele registreerinu ei ilmu koolitusele eelnevalt teavitades, maksustatakse osalejat kogu kursuse hinnaga. Tühistamistasud kehtivad ka haigusjuhtude korral.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!