Tarkvara testimise ABC

Periood: 1.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Tarkvara testimise ABC (8 akadeemilist tundi): Mida tähendab kvaliteet tarkvaras ning IT valdkonnas? Kuidas kvaliteeti arendajatele ja testijatele üheselt arusaadavalt ja piisavalt kirjeldada? Kuidas kvaliteeti mõjutada ning vältida kvaliteedi kadumaminemist projekti jooksul? Kuidas kvaliteeti mõõta ehk põhitõed testimisest – testimise erinevad liigid ning vastutused testimisel. Oodatavaks kuulajaskonnaks on tarkvara tellija esindajad, aga ka projektijuhid ning testitiimi juhid, kellel lasub vastutus IT projektides kvaliteet saavutada. Koolitab Maili Markvardt

Koolituse läbinu:

  • Tunneb ja oskab kasutada testimisel kasutatavat sõnavara
  • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
  • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
  • Oskab koostada testiideed ja testilugu
  • Teab protsesside parendamise põhimõtteid ja võimalikke ohte


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!