Tarkvaranõuete ABC

Duration: 1.0 days
Course's pricing

Description

Tarkvaranõuete ABC (8 akadeemilist tundi): Usume me seda või ei usu, suur osa vigadest tekib just nõuetest ja nende puudulikust kirjapanemisest. Inimkeel on ilus asi luuletuste kirjutamiseks ja armastuse avaldamiseks, kuid tehnilistes spetsifikatsioonide kirjutamisel tekitab inimkeele mitmetimõistetavus mitmeid probleeme. Koolitusel õpime, kuidas teha nii, et analüütik paneks kirja just selle, mis ta tellija esindaja käest teada sai, ning arendaja ning testija mõistaksid seda täpselt samamoodi. Kuidas suurenda tõenäosust, et analüütik sai tellija esindajast õigesti aru? Ja et see oleks ühtlasi ka see, mida kasutajal on vaja. Koolitus on mõeldud eelkõige testijatele, kes soovivad arendada oma teadmisi ja oskusi ühe sammu võrra ettepoole - leidma vigu juba enne kodeerimist. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

  • Teab erinevaid tarkvaranõuete liike
  • Oskab koostada nõuete struktuuri ning ära tunda ja sõnastada erinevat liiki nõudeid
  • Teab kvaliteetsete nõuete tunnusmärke ja oskab neid nõuete kirjeldamisel arvesse võtta
  • Oskab ära tunda ja vältida nõuete tüüpvigu
  • Teab erinevaid läbivaatuste liike ja oskab neid õiges situatsioonis kasutada
  • Teab muudatuste halduse põhimõtteid
  • Õppekava vaata siit


Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!