Testijuhtimise ABC

Periood: 1.0 päeva
Seda koolitust hetkel planeeritakse. Palun võtke meiega ühendust.

Kirjeldus

Testijuhtimise ABC (8 akadeemilist tundi): Kõigest olulisest, mida peab testijuhtimisest teadma: Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli? Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“? Kuidas testimist planeerida? Kuidas koostada testimise eelarvet? Kuidas testimist mõõta? Oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, projektijuhid, analüütikud. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

  • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
  • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
  • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
  • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
  • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
  • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid


Tühistamistingimused
Registreerimine on siduv. Juhul kui registreerinud ei saa osaleda, saab tema asemel saata uue inimese. Kui osalemise registreering tühistatakse vähem kui 14 päeva enne kursuse toimumise algust, tagastatakse 50% kursuse hinnast. Kui kursusele registreerinu ei ilmu koolitusele eelnevalt teavitades, maksustatakse osalejat kogu kursuse hinnaga. Tühistamistasud kehtivad ka haigusjuhtude korral.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!