Testijuhtimise ABC

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Testijuhtimise ABC (8 akadeemilist tundi): Kõigest olulisest, mida peab testijuhtimisest teadma: Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli? Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“? Kuidas testimist planeerida? Kuidas koostada testimise eelarvet? Kuidas testimist mõõta? Oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, projektijuhid, analüütikud. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

  • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
  • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
  • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
  • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
  • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
  • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid


Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!