Testijuhtimise ABC

längd, varaktighet: 1.0 dagar

Testijuhtimise ABC (8 akadeemilist tundi): Kõigest olulisest, mida peab testijuhtimisest teadma: Miks on testijuhti vaja ja kuidas ta „teenindab“ projekti teisi osapooli? Kuidas teha testimist organisatsioonis „nähtavaks ja kuuldavaks“? Kuidas testimist planeerida? Kuidas koostada testimise eelarvet? Kuidas testimist mõõta? Oodatavaks kuulajaskonnaks on testimise korraldamise ja juhtimise eest vastutavad töötajad – testijuhid, projektijuhid, analüütikud. Koolitab Maili Markvardt.

Koolituse läbinu:

  • Teab ja oskab planeerida projekti testimise liike ja tasemeid ning nende eest vastutajaid
  • Teab testidokumentatsiooni koostamise põhimõtteid
  • Oskab koostada testistrateegiat, testiplaani ja testimise koondraportit
  • Oskab koostada/kohaldada raportit erinevatele huvipooltele (IT, äri)
  • Oskab hinnata testimiseks kuluvat töömahtu
  • Tunneb meeskonna hoidmise ja meeskonnasisese kommunikatsiooni põhitõdesid