Andmed Excelisse Power Query abil

Periood: 12.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on anda oskused, kuidas Power Query tööriista abil erinevatest andmeallikatest andmeid korrastada, ühendada ja Exceli tabelitesse importida.

Koolituse läbinu:

 • impordib andmeid erinevatest allikatest,
 • korrastab andmeid,
 • lisab päringutesse arvutusi.

Koolitusel osalemine eeldab Exceli kasutuskogemust baastasemel.


Investeering: 250,00 € + km
Lektor: Margus Sakk
Päevade arv: 1
Tundide arv: 9 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kel on vajadus andmeid Excelisse importida ja teha andmetega korrastavaid tegevusi.

Programm:

 • Power Query AddIn lisamine (MS Excel 2010-2013)
 • Andmete importimine erinevatest allikatest
  • Tekstifailidest (txt, csv)
  • Veebilehelt
  •  Exceli tabelitest
  • Andmebaasidest (Access, SQL)
  • Online teenustest (Facebook, Exchange (Outlook))
  • Kausta sisu importimine
 • Query Editor töökeskkond
 • Andmete korrastamine
  • Filtreerimine ja sorteerimine
  • Päiste määramine või eemaldamine
  • Otsimine ja asendamine
  • Ridade ja veergude eemaldamine
  • Tühjad
  • Vigadega
  • Vahesummad
  •  Veergude ühendamine ja tükeldamine
  • Andmetüüpide määramine
  •  Risttabelist (Pivot) tavatabeli (Raw data) tegemine
  • Arvutustega veergude lisamine (M-funktsioonid)
  • Tekstifunktsioonid
  • Ajafunktsioonid
  • Statistikafunktsioonid
  • Tingimuslaused
  • Formaadi muutmise funktsioonid
  • Andmete grupeerimine
 • Mitmes päringus kasutamiseks uue kohandatud funktsiooni loomine
 • Tabelite ühendamine
   ○ Tabelite liitmine (Append Query)
   ○ Andmete võtmine teisesest tabelist ehk tabelite sidumine (Merge Query -alternatiiv Vlookup...)

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisva töö sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!