Andmekaitseametniku kursus

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Koolituse eesmärk on anda osalejale andmekaitseametniku ülesannete täitmiseks vajalikud teadmised.

Koolituse läbinu:

 • tunneb ja oskab kasutada isikuandmete töötlemist reguleerivaid õigusakte (Määrus (EL) 2016/679 (AKÜM), isikuandmete kaitse seadus) ja juhendmaterjale;
 • on ette valmistatud täitmaks andmekaitseametniku ülesandeid<
 • oskab selgitada töötlejale isikuandmete töötlemisega kaasnevaid kohustusi, õigusi ja vastutust;
 • oskab koostada isikuandmete töötlemise juhiseid;
 • oskab hinnata isikuandmete töötlemisega kaasnevaid riske ja teha ettepanekuid nende maandamiseks;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitse strateegiaid;
 • oskab koostada ja hinnata andmekaitsealast mõjuhinnangut;
 • oskab hinnata organisatsiooni isikuandmete töötlemise protsesside vastavust andmekaitse nõuetele;
 • oskab tuvastada ja dokumenteerida isikuandmete töötlemise toiminguid ning isikuandmetega seotud rikkumisi.

Koolituse jaoks vajalikud eeldused:

 • huvi iseolemise(privaatsus)õiguse vastu;
 • soov teada andmekaitse ametniku ülesandeid ja/või neid täita;

Lektorid:

Urmas Kukk on vandeadvokaat, isikuandmete kaitse ekspert, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor 2003 – 2008, ekspert Euroopa Liidu andmekaitse projektides, Tartu Ülikooli privaatsusõiguse külalislektor, BCS Koolituse partner.


Investeering: 199,00 € + km
Lektor: Urmas Kukk 
Päevade arv: 2
Sihtgrupp:Koolitusele ootame andmekaitseametnikke, isikuandmeid töötlevate organisatsioonide juhte ja juriste ning IT spetsialiste, kes tegelevad isikuandmete kogudega. 

Programm:

1. päev

9:30 – 11:00 

 • iseolemise (privaatsus) õiguse kujunemine
 • andmekaitse põhitõed
 • isikuandmete kaitse alusnormid (AKÜM, isikuandmete kaitse seadus)
 • isikuandmete töötlemise põhimõtted

11:00 - 11:15 

 • Kohvipaus

11:15 – 12:45

 • isikuandmete töötlemise terminid
 • isikuandmete töötlemise pooled (töötleja, andmesubjekt, vastvõtja, järelevalve)
 • andmesubjekti õigused
 • töötlejate õigused ja kohustused

12:45 – 13:30

 • Lõuna

13:30 – 15:00

 • isikuandmete töötlemise strateegia ja selle kooskõla  isikuandmete töötleja tegevusstrateegiaga
 • riskianalüüs ja riskijuhtimine
 • andmekaitse mõjuhinnangule esitatavad nõuded

15:00 – 15:15

 • Kohvipaus

15:15 – 16:15

 • Päeva kokkuvõte, arutelu, küsimused/vastused

2. päev

9:30 – 11:00 

 • Andmekaitsealane mõjuhinnang, selle koostamine ja täitmine

11:00 - 11:15

 • Kohvipaus

11:15 – 12:45

 • Mõjuhinnang protsessi osana, mõjuhinnangu tulemus

12:45 – 13:30

 • Lõuna

13:30 – 14:30

 • isikuandmetega seotud rikkumised
 • andmekaitseametniku ülesanded
 • andmekaitseametniku õigused
 • koostöö järelevalve asutusega

14:30 – 14:45

 • Kohvipaus

14:45 – 15:15

 • Test

15:15 – 15:45

 • Ühine kahte päeva kokkuvõttev arutelu ja küsimuste/vastuste võimalus mõlema koolitajaga.

 Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!