Ärianalüütika – Töölaua loomine Excelis ehk Business Intelligence Dashboard

Periood: 3.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

3-päevase praktilise koolituse eesmärgiks on õppida koostama lihtsalt hallatavat töölauda Excelis.

Töölaud ehk dashboard on tööriist millega hallata suurt informatsioonihulka ühes kohas, et saada ülevaade organisatsiooni võtmenäitajatest ehk KPIdest (Key Performance Indicator). Vastavalt vajadusele saab jälgida sündmusi või teha koondatud info põhjal vajalikke otsuseid (näitek reguleerida kaupade hulka või hinnakujundust).

Koolitusel luuakse koos dünaamiline töölaud, mille iga kasutaja saab oma vajadustele vastavalt kujundada ning aktiivsesse kasutusse võtta.

Koolituse läbinu:

 • koostab algandmetest erinevaid koondtabeleid, raporteid ja tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI),
 • illustreerib koondeid ja võtmenäitajaid erinevate diagrammide abil,
 • koostab võtmenäitajatest dünaamiliselt seadistatavaid töölaudu.


Investeering: 360,00 € + km
Lektor: Margus Sakk, BCS Koolituse lektor-konsutant
Päevade arv: 3
Tundide arv: 21 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitus eeldab tabelarvutuse jätkukursusel käsitletavate teemade valdamist. Soovitame eelnevat Exceli oskuste testimist meie testimiskeskonnas. 

Programm:

 • Dashboardi loomise põhitõed:
  • algandmed,
  • kokkuvõtete loomine,
  • kokkuvõtete kuvamine dashboardil.
 • Tabelitel põhineva dashboardi loomine:
  • Funktsioonid algandmete tabelist kokkuvõtete tegemiseks (COUNT, COUNTIF(S), SUMIF(S), DSUM, DCOUNT,DAVERAGE, SUMPRODUCT, IF, AND, OR, ROUND, MROUND, LARGE)
  • Funktsioonid tööks tekstiga (CONCATENATE, TEXT, LEN, MID, RIGHT, LEFT, FIND, VALUE)
  • Funktsioonid tööks tabeli piirkonnaga, nimelised piirkonnad, dünaamilised piirkonnad (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH, OFFSET, INDIRECT, COLUMN, ROW)
  • Ajafunktsioonid (TODAY, WORKDAY, NETWORKDAYS, DATEDIF, DATE, YEAR, MONTH, DAY, HOUR, MINUTE)
  • Veateadete elimineerimine (IFERROR, ISERROR)
  • Tingimuslik kujundamine
  • Lahtrite kohandatud kujundmine
 • Diagrammid
  • Mitme skaalaga diagramm
  • Diagrammi kujundamine (skaalad, tingimuslik kujundamine)
  • Dünaamiliselt muudetava piirkonnaga diagramm
  • Trendijooned
  • Minidiagrammid (Sparklines)
  • Waterfall diagramm
  • Ganti diagramm
  • Timeline diagramm
  • Burndown diagramm
  • Bullet diagram
  • Tingimusliku kujundusega diagramm
 • Aktiivelementide kasutamine andmete valimiseks ja vaadete muutmiseks
  • Form Controls
  • Hüperlingid
 • Slicer ja Timeline kasutamine andmete kuvamisel
 • Pivot tabeli kasutamine koondraporti loomiseks ja andmete võrdlemiseks
 • Dashboardi kaitsmine
  • Töölehtede peitmine
  • Faili, tööraamatu ja töölehe kaitsmine
 • Poweriview
  • Loomine
  • Info lisamine raportisse
  • Filtrid
  • Powermap diagrammid kaardil
  • Dashboardi PowerPointi viimise võimalused

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!