Küljendamise jätkukursus (Adobe Indesign CC baasil)

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on arendada teadmisi mahukamate materjalide ja raamatute küljendamiseks.

Koolituse läbinu

 • oskab kasutada töid kiirendavaid nippe,
 • luua interaktiivseid materjale ja
 • küljendada mahukamaid dokumente.


Investeering: 250,00 € + km
Lektor: Kersti Laidvee
Päevade arv: 2
Tundide arv: 12 akadeemilist tundi

Programm:

 • Programmi seadistused
 • Indesign CC versiooni uuendused
 • Tööd kiirendavad nipid
 • Interaktiivne PDF
 • PDF vormid
 • Publishing Online
 • Data merge
 • Mahuka dokumendi küljendamine
  • Pages, Master, Layers
  • Lehtede numeratsioon, sektsioonid, päised/jalused
  • Info sissetoomine - Place (Word, Excel, PDF, Photoshop, Illustrator)
   • Import options, Style mapping
   • Anchored objects
  • Tekstistiilid - (Paragraph, Character)
   • Nested styles
  • Sisukorra loomine ja kujundamine
  • Objektistiilid
  • Lahtri- ja tabelistiilid
  • Joonealused- ja ristviited
 • Raamatuloend (Book)
  • Raamatu dokumentide sünkroniseerimine
  • Raamatu numereerimine
  • Sisukord
  • Indeksid

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!