Küljendamise põhikursus (Adobe InDesign CC baasil)

Periood: 3.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Arvutikasutajale

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja oskusi erinevate trükiste (reklaamid, plakatid, voldikud) loomiseks ja trükikõlbulikuks PDF-iks vormistamiseks.

Koolituse läbinu:

 • kujundab reklaame, plakateid, voldikuid
 • tunneb erinevaid värviruume, pildiresolutsioone
 • küljendab mahukamaid dokumente

 Eelteadmised: töökogemus Windows keskkonnas kasutaja tasemel.


Investeering: 299,00 € + km (sisaldab tasuta praktikumi)
Lektor: Kersti Laidvee, BCS Koolituse lektor-konsultant
Päevade arv: 3 päeva
Tundide arv: 15 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kelle tööülesannete hulka kuulub info- ja reklaammaterjalide kujundamine/küljendamine. 

Programm:

 • Töökeskkonna tutvustus ja kohaldamine
  • suurendus, vähendus tööriistad, paletid, mõõtühikud
  • põhimõisted
  • import/eksport
 • Uue töö loomine
  • lehe määrangud
  • lehtede lisamine, kustutamine
  • abivõrgustiku ja –joonte kasutamine
  • põhjade (master) loomine, ülekandmine
  • lehekülgede numereerimine
 • Töö tekstiga
  • teksti kujundamine
  • teksti importimine (autoflow)
  • töö tekstikastiga
  • teksti poolitamine nii käsitsi kui automaatselt
  • täpp- ja numberloetelud ka mitmetasandiline numereerimine
  • Lihtsamate tekstitabelite loomine (Tabs)
 • Tekstistiilid
  • erinevate tekstistiilide loomine, peale kandmine ja muutmine
 • Töö objektidega
  • joondamine, järjestamine, grupeerimine
  • (Pen) tööriista kasutamine
 • Töö tabeliga
  • tabeli loomine ja kujundamine
  • ridade veergude lisamine/eemaldamine, ühendamine/lahterdamine
  • tabeli teisendamine tekstiks ja vastupidi
  • MS Excel tabeli import
 • Värvimine
  • värvimudelid (CMYK, RGB,Spot, Process)
  • üleminekud (Gradient)
 • Töö piltidega
  • piltide sissetoomine (Embed file, Link)
  • resolutsioon ja failitüübid
  • pildi asetamine teksti (Text Wrap)
    
 • CC Libraries
  • tekstistiilide, värvide, objektide lisamine
  • kasutamine
 • Töö salvestamine
 • Töö eksport PDF-iks
   
 • Publish Online
  • hüperlingid, nupud, videod
 • Praktilised harjutused

 

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Kursuse lõpetamise tingimused (sh hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid): Iseseisev töö

Hind sisaldab:

 • tasuta Adobe InDesign`i praktikumi, kus saate õpitud teadmisi kinnistada ning enda töös esinenud probleemidele lahendust otsida koos lektoriga. Praktikumil osalemise kinnitamiseks on vajalik eraldi registreerimine praktikumi lehelt.
 • kohvipause koolituskeskuses


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!