Linuxi administreerimine

Periood: 3.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

3-päevane kursus LPI ametliku programmi põhjal on mõeldud spetsialistidele, kes soovivad õppida kasutama Linuxi käsurida, graafilist keskkonda ja nende haldamist ning rakenduste paigaldust. 

Koolituse läbinu:

 • tunneb Linuxi erinevaid versioone; 
 • kasutab Linuxi käsurida;
 • kasutab Linuxi graafilist keskkonda; 
 • haldab Linuxi keskkondada ja paigaldab rakendusi.

Lektor Tanel Rõigas ütleb kursus kohta järgmist: "Pead ootamatult Linuxile ümber orienteeruma? Soovid leida töötavat operatsioonisüsteemi vanematele arvutitele? Kardad krüptoviirusi? Siin on lahendus! Käsitleme alternatiivset populaarset operatsioonisüsteemi nii kodulaual kui pilves. Kursus ei eelda eelteadmisi rohkem, kui tavakasutajal tarvis. Vormindame kettad, loome kasutajad, jälgime logisid, kaalume turvalisust." 


Investeering: 450,00 € + km
Lektor: Tanel Rõigas
Päevade arv: 3
Tundide arv: 24 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Soovitav on omada eelnevat elementaarset Linuxi kasutamiskogemust.

Programm:

 • Linux kui operatsioonisüsteem, Linuxi ajalugu, distributsioonid

 • Installeerimine: kõik vajalik installeerimiseks: kettavormingud, kettajaotiste tegemine. Baaskomplekt tarkvarast.

 • Vahendid: lisainfo allikad, töö käsureal, kest (shell), skriptid, utiliidid, konfigureerimisvahendid

 • Tarkvara installeerimine, uuendamine: DEB, RPM ja tar paketid, repositooriumid, turvauuendused

 • Kasutajate haldamine: kasutaja mõiste, kasutajate loomine, keskkonna konfigureerimine, eriprivileegide jagamine, PAM autentimismoodulid

 • Algkäivitusprotseduur: grub. SysV-init ja systemd. käivitumisskriptid, töötasemed

 • Failisüsteemide haldamine: failisüsteemi ehitus, viidad, pääsuõigused, uue failisüsteemi loomine, monteerimine (mount), kontroll, kvootide määramine

 • Protsesside haldamine: ülevaate saamine, protsesside tapmine, prioriteedid, cron ja at teenus

 • Logimise konfigureerimine ja jälgimine

 • Varundamine

 • Teemade juures käsitleme jooksvalt turvaküsimusi

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.

Hind sisaldab:

 • kohvipause koolituskeskuses ja ühiseid lõunasööke restoranis "Lusikas".
 •  


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!