Makrode koolitus - VBA Microsoft Exceli baasil

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Kursusel vaadatakse üle makrode programmeerimise põhitõed ning õpetatakse, kuidas saab luua Excelisse uusi funktsioone ning automatiseerida või lihtsustada rutiinseid tegevusi. Koolitus koosneb teoreetilisest osast ja praktilistest harjutustest, mis kinnistavad õpitud teadmisi. Teoreetiline osa sisaldab rohkelt praktilisi näiteid.

Koolituse läbinu

 • programmeerib makrosid
 • loob uusi funktsioone
 • automatiseerib tegevusi.


Investeering: 270,00 € + km
Lektor: Margus Sakk, BCS Koolituse lektor-konsutant
Päevade arv: 2
Tundide arv: 12 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:Koolitusele ootame inimesi, kel on Exceliga töötamise kogemus. 

Programm:

 • Exceli turvaseadete konfigureerimine makrode käivitamiseks
 • Makrode lindistamine ja käivitamise võimalused
 • Visual Basic’u põhitõed
  • funktsioonid ja protseduurid
  • ülevaade Exceli objektidest
  • muutujad
 • Makro kirjutamine (kasutajatelt andmete küsimiseks, tabelite täitmiseks ja korrastamiseks…)
  • Exceli tabelites kasutatava arvutusfunktsiooni loomine
  • Sisestus- ja väljundfunktsioonid (MsgBox ja InputBox)
  • Andmete lugemine töölehelt ja kirjutamine töölehele
  • Vormide kasutamine parameetrite sisestamiseks
  • Tingimuslaused (IF; CASE)
  • Erinevad tsüklid (FOR-NEXT, DO-WHILE, DO-UNTIL)
  • Exceli sisseehitatud funktsioonide kasutamine andmete analüüsil
  • Protseduuri või funktsiooni käivitamine teise protseduuri seest
  • Protseduuri käivitamine sammhaaval, vigade otsimine
 • Vormide loomine ja kasutamine

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses.

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Hindamismeetod: Iseseisvate tööde sooritamine.

Hindamiskriteerium: Õpiväljundite saavutamist kontrollitakse läbi iseseisva praktilise töö.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!