MS Exceli profikursus

Periood: 3.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Koolituse eesmärgiks on arendada osaleja MS Exceli oskusi nii, et kursuse tulemusena oskab osaleja kasutada MS Exceli programmi ebastandardsete ja keerukate eesmärkide täitmiseks.

Koolituse läbinu:

 • tunneb mitmel töölehel paiknevate tabelite loomise printsiipe
 • kasutab mittetriviaalseid funktsioonide
 • kasutab funktsioone funktsiooni parameetrina
 • kasutab dünaamilisi nimelisi piirkondi ja massiivvalemeid
 • illustreerib andmeid mittestandardsete diagrammide abil
 • koostab suurtest andmebaasidest erinevaid aruandeid (risttabelid, vahekokkuvõtted, filtrid)

Eelteadmised: eeldab tabelarvutuse jätkukursusel käsitletavate teemade valdamist - MS Exceli jätkukursus.


Investeering: 260,00 € + km
Lektor: Margus Sakk, BCS Koolituse lektor-konsultant
Päevade arv: 3
Tundide arv: 18 akadeemilist tundi, millest kõik on kontaktõpe

Sihtgrupp:Kelle töö nõuab põhjalikke teadmisi tabelarvutusest

Programm:

 • Töökeskkonna kohaldamine
 • Valemid ning nende koostamine
 • Ülevaade erinevatest funktsioonidest
 • Põhjalik tabeli kujundamine
  • tingimuslik kujundamine (Conditional Formatting)
  • kohandatud kujunduse loomine
 • Andmete sisestamisel piirangute seadmine (Data Validation)
 • Nimeliste aadresside kasutamine, dünaamilised nimelised piirkonnad
 • Massiivide kasutamine
 • Töötamine ühiste jagatud tööraamatutega
 • Erinevate diagrammitüüpide kasutamine
 • Töölehe ja tööraamatu osaline ning üldine kaitsmine
 • Töö lihtsustamine tabelipõhjade abil
 • Lahenduste leidmine Solver' i abil
 • Andmete importimine Excelisse ja korrastamine
 • Suurte tabelite analüüs:
  • sorteerimine
  • keerukad filtrid
  • erinevad vahekokkuvõtted
  • erinevad risttabelid

 

Õppemeetodid: Praktiline harjutus, iseseisev töö

Kursuse lõpetamise tingimused (sh hindamismeetod ja hindamiskriteeriumid): Iseseisev töö

 

Hind sisaldab kohvipause koolituskeskuses.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!