Infoturbe halduse koolitus ISKE baasil

Duration: 1.0 days
Course's pricing
Fixed price
2 000 €

Description

Infoturbe halduse koolitus ISKE baasil. Koolituse eesmärk on läbida praktiliste näidetega ISKE 11 sammu ning anda tellija vaates ülevaade auditi tellimise protsessist ja läbiviimisest. Koolitus on suunatud asutuste töötajatele, kelle ülesanne on rakendada ISKE metoodikat.Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!