IT riskijuhtimine

Periood: 1.0 päeva
Seda koolitust hetkel planeeritakse. Palun võtke meiega ühendust.

Kirjeldus

IT riskijuhtimise kursus baseerub IT riskijuhtimise standarditel ja headel tavadel ning seostel teiste infoturbe juhtimissüsteemidega (ISMS – Information Security Management Systems). Kursusel läbitavate teemadena käsitletakse ISO 27005 standardit, IT riskijuhtimise organisatsiooni ja protsesse ning IT riskijuhtimise tegevusi. Konkreetsemate IT riskijuhtimise tegevuste hulka kuuluvad riskide jälgimine, riskide hinnastamine ja meetmete hinnastamine, IT monitooring, infoturbe intsidentide haldus ja puudutatakse ka logide analüüsi ning tõendusmaterjalide haldust. Täiendavate teemadena leiavad kajastust kontrollide monitoorimine, IT teenuselepingute (SLA) haldus, riskikommunikatsioon, selgitatakse koolituse ja dokumenteerimise vajadus ja üldisemat riskikeskkonna seiret ning tutvustatakse riskipõhise auditeerimise põhiprintsiipe. Tühistamistingimused
Registreerimine on siduv. Juhul kui registreerinud ei saa osaleda, saab tema asemel saata uue inimese. Kui osalemise registreering tühistatakse vähem kui 14 päeva enne kursuse toimumise algust, tagastatakse 50% kursuse hinnast. Kui kursusele registreerinu ei ilmu koolitusele eelnevalt teavitades, maksustatakse osalejat kogu kursuse hinnaga. Tühistamistasud kehtivad ka haigusjuhtude korral.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!