Fokuseeritud intervjuu koolitus

Duration: 1.0 days
This course is not scheduled at the moment. Please contact us to arrange for a custom training.

Description

Fokuseeritud intervjuud kasutatakse kompetentside hindamiseks ja see on üks süsteemsemaid, tõhusamaid ja odavamaid meetodeid kandidaadi eelneva soorituse ja potentsiaali kaardistamiseks.

Intervjuu käigus keskendutakse käitumuslike näidete leidmisele läbi lugude rääkimise . Selle meetodi abil saab kaardistada eristavaid kompetentse nagu koostöö, initsiatiiv, planeerimine ja organiseerimine, mõjutamine, meeskonna arendamine jne.  Selline intervjuu vähendab oluliselt subjektiivseid hinnanguid, sest kogutakse fakte, mitte arvamusi või tõekspidamisi.

Sihtgrupp: Kõik, kes puutuvad kokku inimeste värbamise, valiku ja arendamisega. 

Koolituse teemad:

  • Fokuseeritud intervjuu kui hindamismeetod.
  • Kaks erinevat fokuseeritud intervjuu mudelit.
  • Kuidas küsida? Erinevate kompetentside fokuseerimine.
  • Intervjuu käigus kogutud materjali kodeerimine.
  • Kompetentside hindamine.

Koolituse käigus on peamine rõhk harjutamisel.

Koolitaja: Piret Jamnes.Cancellation terms
If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than two (2) weeks before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!