Lahenduskeskne coaching

Duration: 1.0 days
Course's pricing

Description

„Põhimenüüs“ on lahenduskeskne coaching, mida vürtsitame erinevate loovate coachingumeetoditega. Lahenduskeskne coaching on välja kasvanud lahenduskesksest lühiteraapiast (Solution Centered Brief Therapy) ning on suunatud nõustatava olukorra parandamisele. Seda saab kasutada alternatiivse meetodina GROW mudelile lühemat aega kestvas nõustamises (1-3 kohtumist).

Lahenduskesksele coachingule on omane:

  • Keskendutakse eesmärkide saavutamisele,  mitte probleemide põhjuste analüüsile.
  • Minevikust ei räägita palju, pigem on fookuses olevik ja tulevik.
  • Sageli pole lahendus üldse seotud probleemi põhjusega.
  • Lahenduskeskne lähenemine aitab üle saada tegutsema hakkamise hirmust, kuna keskendub väikestele sammudele edasiliikumisel eesmärgi poole.

Koolitajad: Piret Jamnes ja Tiiu Allikvee.Your course or event to Oppia.fi?

Contact us!