ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem - (s.h. ülevaade standardi uutest nõuetest!)

Periood: 1 päeva , Koolituskeel: eesti, Õppematerjalide keel: inglise, Õppematerjal: paber
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem, no exam
1 TK
ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem (1 päeva), 29.11.2018
190 €
+ KM. 20%.
*) Koolitusele registreerimine on lõppenud. Kui soovite teha hilise registreerimise, siis võtke meiega ühendust.

Kirjeldus

ISO 9001 on levinuim kvaliteedijuhtimissüsteemi standard maailmas. Standard sätestab baasnõuded kaasaegsele juhtimissüsteemile. Seetõttu on ISO 9001 standardi nõuete täitmine paljude hankekonkursside ja rahvusvaheliste firmade puhul koostöö tegemise eelduseks. Standardi nõuete täitmine ei ole keeruline. Tuleb vaid leida oma organisatsioonile sobilik lahendus ja saada aru nõuete sisust. TJO Konsultatsioonid on 18 aasta jooksul aidanud välja arendada üle 300 rahvusvaheliste standardite nõuetele vastava juhtimissüsteemi. Samuti on meie poolt koostatud standardi eestikeelne versioon. Oleme valmis koolitusel oma kogemusi jagama.

23. septembril avaldati ISO 9001:2015 versioon. Seetõttu viime ISO 9001 standardi nõuete koolitused läbi uue versiooni nõuete kohaselt. Novembrist alates on võimalik soetada ka eestikeelne versioon, mille tõlkis Eesti Standardikeskuse tellimusel TJO Konsultatsioonid.

Koolitus aitab vastata osalejate järgmistele küsimustele:

 • Mis on kvaliteedijuhtimissüsteem ja milleks see kasulik on?
 • Mis on ISO 9001:2015 standardi nõuete sisu, kuidas neid nõudeid tõlgendada organisatsioonile "arusaadavasse keelde" (et neid mõislikult rakendada)?
 • Kuidas standardile vastavat juhtimissüsteemi üles ehitada, millised on siinjuures peamised etapid ja möödapääsmatud ning soovitatavad tegevused?
 • Mis on ISO 9001:2015 versioonis muutunud, võrreldes ISO 9001:2008ga?

Koolituse ISO 9001:2015le vastav kvaliteedijuhtimissüsteem teemad:

 • Kvaliteedijuhtimissüsteemile esitatavad nõuded (ISO 9001:2015)
 • Kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitus ja dokumenteerimine
 • Organisatsiooni kontekst
 • Eestvedamine, juhtkonna roll kvaliteedijuhtimissüsteemis
 • Planeerimine
 • Tugi(protsessid)
 • Toimimine
 • Tulemuslikkuse hindamine
 • Parendamine

Koolituse eesmärk on anda osalejatele ülevaade ISO 9001:2015 kõikidest nõuetest ning anda juhised kvaliteedijuhtimissüsteemi tulemusliku arendamise ja rakendamise kohta. ISO 9001:2015 on kvaliteedijuhtimissüsteemi enimkasutatud alusstandard, mille järgimine tagab organisatsiooni süsteemse toimimise esmase taseme. Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid kvaliteedijuhtimissüsteemi arendamiseks. Koolitus sobib hästi ka standardi nõuetega seonduvate teadmiste värskendamiseks (nt uute töötajate ja rollide, sh audiitori rolli täitmise puhul).

 


Päevakava

Kuupäev
Algus
Lõpp
Nb!
29.11.2018
09:30
16:30
Koolitus toimub meie koolituskeskuses Tallinnas, Väike-Paala 1. Registreerumine ja hommikukohv kell 9.15, koolitus algab kell 9.30 ja lõpeb orienteeruvalt 16.30. Koolituse kestvuseks on 8 akadeemilist tundi.
Tühistamistingimused
Registreerimine on siduv. Juhul kui registreerinud ei saa osaleda, saab tema asemel saata uue inimese. Kui osalemise registreering tühistatakse vähem kui 14 päeva enne kursuse toimumise algust, tagastatakse 50% kursuse hinnast. Kui kursusele registreerinu ei ilmu koolitusele eelnevalt teavitades, maksustatakse osalejat kogu kursuse hinnaga. Tühistamistasud kehtivad ka haigusjuhtude korral.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!