ISTQB Certified Tester Foundation Level

Periood: 3 päeva , Koolituskeel: inglise, Õppematerjalide keel: inglise, Õppematerjal: pdf
ISTQB Certified Tester Foundation Level, no exam
1 TK
ISTQB Certified Tester Foundation Level (3 päeva), 04.05.2020
900 €
+ KM. 20%.

Kirjeldus

ISTQB Certified Tester Foundation Level (24 akadeemilist tundi): Testimise baaskoolitus, mis katab ülevaatlikult kõik testimise olulised aspektid, on mõeldud eelkõige testijatele. Koolitus on akrediteeritud Eesti Testijate Liidu poolt. 

Koolituse läbinul on lisatasu eest võimalik sooritada ISTQB Certified Tester Foundation level eksam. Eksamit saab sooritada kas koos oma grupiga, kui otsustatakse kokku leppida grupieksam, või siis Eesti Testijate Liidu poolt pakutavatel avalikel eksamiaegadel, mis on leitavad siit: http://testijateliit.ee/ISTQB-CTFL.html. Eksami maksumus on 200€€.

Koolituse läbinu:

  • Valdab tarkvara testimisega seotud üldtunnustatud sõnavara
  • Tunneb testimise liike ja tasemeid ning oskab neid valida konkreetse projekti jaoks
  • Teab, missugused rollid testimises osalevad ning missuguste tegevustega
  • Tunneb testimise korraldamise erisusi erinevates tarkvaraarendusmetoodikates (agiilne, traditsiooniline)
  • Oskab rakendada erinevaid musta ja valge kasti testidisaini meetodeid testide disainimiseks
  • Tunneb staatilise testimise ja staatilise analüüsi põhimõtteid, tugevusi ja nõrkusi
  • Oskab koostada testiplaani ja projektile sobilikku testistrateegiat valida
  • Tunneb testimist toetavaid tööriistu ning nende kasutamise võimalusi ja ohtusid
  • On valmis sooritama ISTQB CTFL sertifikaadieksamit
  • Õppekava vaata siit


Päevakava

Kuupäev Algus Lõpp Nb!
04.05.202009:0016:00
05.05.202009:0016:00
06.05.202009:0017:00
Tühistamistingimused

If you can not participate this course, you can send someone else instead of you. If cancellation is done less than 14 days before the course start, we will charge 50% of the price. In case of no show without any cancellation, we will charge the whole price. Cancellation fee will also be charged in case of illness.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!