ITIL Foundation

längd, varaktighet: 2.0 dagar

Alates 2007, kui publitseeriti ITIL kolmas versioon, keskenduti peamiselt teenuse kontseptsioonile. Kuidas teenuseid planeerida, disainida, ehitada, testida, käivitada, toetada.  Kuidas teenuse elutsükkel nii üles ehitada, et IT ja äripoole integratsioon oleks maksimaalne. Kuidas panna paika kogu meie IT teenuste alused - teenuste strateegia. Kuidas pidevalt tegeleda teenuste täiustamisega.

Foundation kursuse materjal aitab IT spetsialistidel nii ehitada uusi kui täiustada juba olemasolevaid teenuste haldust korraldavaid protsesse, ning teha seda kõike kaasaja parimal teenuste halduse teadmise tasemel.

Foundation kursus on mõeldud kõigi tasemete IT töötajatele. Võib öelda, et ITIL Foundation kursus IT valdkonna inimestele on "see, mida peavad teadma kõik".

Erinevalt eelmiste aastate ITIL Foundation kursustest on nüüd meil kasutusel uued materjalid, mis sisaldavad (nagu ka kõrgemate tasemete koolitused) ühe firma kirjeldust ja me lahendame praktikumis mõned ülesaded selle firmaga seoses. Muidugi harjutatakse koolitusel endiselt ka eksamiküsimustele vastamist.

Pildiotsingu peoplecert accredited organization tulemusKursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud. 

Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Kursuse läbinud kuulajad:

 • teavad, milles seisneb teenuste haldamine
 • teavad, millised on teenuse elutsükli etapid, milles nad seisnevad, milline on nende äriväärtus
 • tunnevad ITILi olulisemaid termineid, põhimõtteid ja meetodeid
 • teavad, mis on protsess ja millised on protsessi olulisemad omadused ja komponendid
 • tunnevad olulisemaid teenuste halduse protsesse, teavad nende eesmärke, tegevusi, sisendeid-väljundeid
 • teavad kasutajatoe eesmärki ja organisatsioonilisi võimalusi, tunnevad teisi kolme funktsiooni
 • on valmis vastavaks sertifikaadieksamiks. 

Eksam ja sertifikaat

Koolituse viimasel päeval reeglina sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® FOUNDATION CERTIFICATE IN SERVICE MANAGEMENT.

Eksam koosneb neljakümnest valikvastustega küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 65% maksimaalsest punktisummast.

Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtab oma sülearvuti kaasa.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus ilma sertifikaadieksamita on 750 €. 

Kursuse maksumus koos sertifikaadieksamiga on 990 €. 

Eeltingimused

 • Koolitusele registreerimisel ei esitata mitte mingisuguseid eeltingimusi, aga eelnev IT-alase töö kogemus on 
  soovitav. 

Päevakava

 1. Päev
  1. Sissejuhatus
  2. Praktikum
  3. Teenuste strateegia (Service strategy)
  4. Praktikum
 2. Päev
  1. Teenuste disain (Service design)
  2. Praktikum
  3. Teenuste tarne (Service transition)
  4. Praktikum
 3. Päev
  1. Teenuste opereerimine (Service operation)
  2. Praktikum
  3. Teenuste pidev täiustamine (Continual service improvement)
  4. Testeksam
  5. Eksam