ITIL OSA - Operational Support and Analyzis

Periood: 4.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

 

"Operational Support and Analyzis" - IT teenuste kompetentne toetamine, kasutajate tellimuste kiire täitmine, IT taristu stabiilse töö tagamine - need on ülitähtsad valdkonnad ja suuresti nende järgi antakse ka üldhinnang IT-le.

Kursuse ülesanne on aidata leida vastused järgmist laadi küsimustele:

 • Millest sõltub IT teenuste osutamise tase?
 • Kuidas kasutajatuge korraldada?
 • Kuidas korraldada töö kasutajatoe ja "tagatubade" vahel?
 • Kuidas tuvastada sündmusi, mis mõjutavad teenuste toimimist?
 • Kuidas on õige määrata prioriteete IT taristu riketele ja kasutajate pöördumistele?
 • Kuidas korraldada kasutajate juurdepääs ressursidele ja teenustele?
 • Mis moodi analüüsida probleeme, mis meie taristuga on seotud? 

OSA kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad teenuste töö tagamise ja kasutajate toetamisega. Sellega puutuvad kokku väga paljud IT inimesed ja OSA on meie kesktaseme kursustest ilmselt kõige nõutavam.

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud. 

Kursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside ja funktsioonide osas:
  • Sündmuste haldus - Event management
  • Intsidendihaldus - Incident management
  • Teenindussoovide täitmine - Request fulfillment
  • Probleemihaldus - Problem management
  • Juurdepääsuhaldus - Access management
  • Kasutajatugi - Service desk
  • Tehniline talitus - Technical management
  • Rakenduste haldus - Application management
  • Operatiivhaldus - IT operations management
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside ja funktsioonide osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks. 

Eksam ja sertifikaat

Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN OPERATIONAL SUPPORT AND ANALYZIS.

Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.

Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtaks oma sülearvuti kaasa.

Koolitusmaterjalid

Iga osaleja saab Student Guide - umbes 500 lk, inglise keeles, sisaldab loengumaterjale, harjutusi, testeksameid, sõnastiku.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, eksamit, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus on 1250 €.

Eeltingimused

 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat (kas ITIL Foundation, ITIL Foundation V3 või siis ITIL Foundation V2 koos V3 Foundation Bridge sertifikaadiga) 
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav

Päevakava

 1. Päev
  1. Sissejuhatus
  2. Sündmusehaldus
  3. Praktikum
  4. Kasutajatugi
  5. Praktikum
  6. Intsidendihaldus
 2. Päev
  1. Praktikum
  2. Probleemihaldus
  3. Praktikum
  4. Teenindussoovide täitmine
 3. Päev
  1. Praktikum
  2. Juurdepääsuhaldus
  3. Praktikum
  4. Funktsioonid
  5. Praktikum
 4. Päev
  1. Tehnoloogia
  2. Praktikum
  3. Testeksam
  4. Eksam

 Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!