ITIL RCV - Release, Control and Validation

Periood: 4.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Kursuse kirjeldus

"Release, Control and Validation" - kuidas viia läbi IT teenustega seotud muudatusi nii, et samal ajal oleks tagatud IT teenuste osutamine ja taristu töö, see on tähtis IT juhtide ees seisev ülesanne. Pidevalt muutuva äriolukorra poolt tingitud uuenduste, täiustuste ja paranduste kiire ja vigadeta juurutamine annab igale organisatsioonile või firmale olulise eelise.

Kursuse käigus me otsime vastused näiteks järgmistele küsimustele:

 • Kuidas olla kursis kõigi uuenduste ja muudatustega?
 • Kuidas muudatusi kontrolli all hoida?
 • Kuidas korraldada side äripoolega muudatuste tegemisel?
 • Kuidas panna paika õiged prioriteedid muudatuste käsitlemisel?
 • Kuidas saada hakkama muudatusesoovide vooga?
 • Kuidas on õige tegeleda kasutajate poolt esitatavate muudatusesoovidega?
 • Kuidas korraldada arvepidamine meie kõige olulisemate teenuskomponentide üle? 
 • Kuidas peaks organisatsioonis teadmisi koguma ja jagama?

RCV kursus on mõeldud IT juhtidele ja spetsialistidele, kes tegelevad muudatuste elluviimisega. Siia kuulub muudatuste juhtimine algusest lõpuni koos vastavate ehitus- ja koostetööde, testimiste, paigaldamiste ja üleandmistega.

Kursuse materjalid on koostanud Quint Wellington Redwood. Nii materjalid, kui ka kursus ise ja kursuse lektor on kõik ametlikult akrediteeritud. 

Itil_Training_Organization_ApmgKursuse materjalid põhinevad uusimal väljaandel, ITIL 2011.

Kursuse käigus kuulajad:

 • Omandavad piisava teadmiste taseme, et oma organisatsioonides analüüsida ja juurutada parimaid praktikaid järgmiste protsesside osas:
  • Muudatuste haldus - Change management
  • Reliisi- ja paigaldusehaldus - Release and deployment management
  • Teenuste vara- ja konfiguratsioonihaldus - Service asset and configuration management
  • Teadmushaldus - Knowledge management
  • Teenindussoovide täitmine - Request fulfillment
  • Teenuste valideerimine ja testimine - Service validation and testing
  • Teenuste hindamine - Change evaluation
 • Uurivad ülalnimetatud protsesside osas ITIL soovituste kasutamist konkreetsetes situatsioonides
 • Osalevad omavahelistes diskussioonides, õpivad teineteiselt ja vahetavad kogemusi lahendades koos konkreetsetel ärisituatsioonidel põhinevaid ülesandeid
 • Valmistuvad testeksameid sooritades vastavaks sertifikaadieksamiks. 

Eksam ja sertifikaat

Koolituse viimasel päeval sooritatakse rahvusvaheline sertifikaadieksam - ITIL® CERTIFICATE IN RELEASE; CONTROL AND VALIDATION.

Eksam koosneb kaheksast stsenaariumipõhisest küsimusest. Eksami läbimiseks ja sertifikaadi saamiseks tuleb koguda vähemalt 70% maksimaalsest punktisummast.

Eksam toimub üle veebi ja on äärmiselt soovitav, et kuulaja võtaks oma sülearvuti kaasa.

Koolitusmaterjalid

Iga osaleja saab Student Guide - umbes 500 lk, inglise keeles, sisaldab loengumaterjale, harjutusi, testeksameid, sõnastiku.

Maksumus

Kursuse maksumus sisaldab koolitusmaterjale, koolitust ennast klassiruumis, eksamit, lõunasööke, kohvipause, kuid ei sisalda käibemaksu.

Kursuse maksumus on 1250 €.

Eeltingimused

 • Kuulajal peab olema tehtud ITIL Foundation eksam ja registreerimisel tuleb esitada vastav sertifikaat (kas ITIL Foundation, ITIL Foundation V3 või siis ITIL Foundation V2 koos V3 Foundation Bridge sertifikaadiga) 
 • Vähemalt kaheaastane töökogemus IT vallas - see ei ole nõutav, kuid väga soovitatav

Päevakava

 1. Päev
  1. Sissejuhatus
  2. Muudatusehaldus
  3. Praktikum
  4. Teenuste vara- ja konfiguratsioonihaldus
  5. Praktikum
 2. Päev
  1. Reliisi- ja paigaldusehaldus
  2. Praktikum
  3. Teenuse valideerimine ja testimine
  4. Praktikum
  5. Teadmushaldus
  6. Praktikum
 3. Päev
  1. Teenuse hindamine
  2. Praktikum
  3. Teenindussoovide täitmine
  4. Praktikum
  5. Rollid ja vastutused
  6. Praktikum
 4. Päev
  1. Tehnoloogia
  2. Praktikum
  3. Testeksam
  4. Eksam


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!