Lean simulatsioonimäng CarWorks™

Periood: 1.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Paljud organisatsioonid üritavad täiustada oma toimimist. Nad muudavad oma protsesse, et olla rohkem konkurentsi­võimeline ning käia kaasas turu ja klientide nõudmistega. Muudatusi tuleb sealjuures järjest tihedamalt teha, muudatus on muutunud normiks. Organisatsioonid ei saa enam lubada suuri, kulukaid ja kõike segi pööravaid muutmisprogramme. Muudatused peavad olema kiired,  kohanemis­võimelised, fokuseeritud kuludele ja raiskamise vähendamisele ning kliendile osutatava väärtuse suurendamisele. Kuid paljud organisatsioonid ei saa oma parendamistegevusest kaugeltki loodetud kasu.

Miks?

 1. Paljud organisatsioonid täiustavad tööd vaid osakonnasiseselt. Ei pöörata tähelepanu kogu väärtusahelale.
 2. Mõnedki organisatsioonid keskenduvad tarkvara juurutamisele protsesside täiustamiseks.
 3. Pahatihti on parendamine pigem bürokraatlik võimlemine, mis pole suunatud väärtuse loomisele või raiskamise ja kulutamise vähendamisele.
 4. Tihti jäetakse käivitamata protsesside täiustamise mõõtmissüsteem, mis on aga vajalik oluliste otsuste tegemiseks ja edu tagamiseks.

Stsenaarium

CarWorks on edukas autofirma. Juba aastaid toodavad nad oma klientidele kvaliteetseid autosid. Pikka aega nad pakkusid ainult ühte värvi autosid minimaalsete variatsioonidega. Nagu Henry Ford kunagi ütles: "Sa võid saada igat värvi, senikaua kuni selleks on must!" Kliendid saavad valida standardse ja sportmudeli vahel. Koknkrents autotööstuses on aga märgatavalt teravnenud ja CarWorks peab turule püsima jäämiseks oma tooteid uuendama. Konkuretsivõime säilitamiseks tuleb neil ka oma tootmist lihtsustada ja korrastada.

Te töötate CarWorks tehases, ühes järgmistest divisjonidest: planeerimine, finants, müük või tootmine. Müügilepingute täitmiseks tuleb teil tiimina oma tootmisprotsesse disainida ja järgida. Kuid turg ja nõudlus muutub kiiresti. Kasvab nõudlus, kasvavad ka võimalused olla edukas ... või hävida. Tiimina peate te oma protsesse siluma kulude ja raiskamise vähendamiseks. Samal ajal tuleb turu uute nõudmiste rahuldamiseks uusi innovaatilisi protsesse käivitada.

Tulemused

Koolituse tulemused sõltuvad sellest, mida teie organisatsioon üritab saavutada, kuskohas te olete oma protsesside täiustamise teel ning milliste muredega te maadlete. Mõned koolituse käigus saavutatavad tulemused on järgmised:

 • Osalejad õpivad Lean ja Six Sigma® rakendamist praktikas. Mis asjad need on ja kuidas me saaks neid enda juures kasutada?
 • Osalejad peavad töötama ühiselt ja optimeerima tervet väärtusahelat.
 • Osalejad peavad töötama tiimina, koostöö peab olema tulemuslik.
 • Osalejad peavad oma protsesse disainima, järgima ja parendama, et firma käive ja kasum tõuseks ning raiskamine väheneks.
 • Osalejad peavad aru saama klientide vajadustest ja neid rahuldama.
 • Osalejad peavad panema paika mõõtevahendid ning kasutama neid nii seireks kui parendamiseks.
 • Osalejad peavad joondama oma protesse muutuva turu järgi ja kiirendama turule toomise aega.

CarWorks™ autoriks on GamingWorks.  Koostöös partneritega GamingWorks ja Suerte Academy me oleme ühed esimesed, kes seda simulatsioonimängu litsenseeritult väljaspool Hollandit pakub.

   

 Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!