MS EXCEL – ESIMESED SAMMUD

Periood: 3.0 päeva
Seda koolitust hetkel planeeritakse. Palun võtke meiega ühendust.

Kirjeldus

Koolituse maht: 18 akadeemilist tundi (3 päeva)

Sihtgrupp: Kõik, kellel on arvuti kasutamise kogemus ja kes soovivad tundma õppida tabelarvutuse programmi MS Excel võimalusi; harjutada nippe ja trikke, mis aitavad säästa aega ja vaeva ning suurendada töö efektiivsust.

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): Esmased arvutikasutamise oskused. Kasuks tuleb arvuti ja hiire kasutamise kogemus, interneti kasutamine jne. Eelnev kogemus Exceli kasutamisel ei ole vajalik. Sobib hästi ka kõigile neile, kellel on varasem töötamise kogemus, kuid on pikalt Excelist eemal olnud.

Koolituse kirjeldus

Koolitusel alustatakse Exceli tutvustusest ning õpitakse esialgu tundma töökeskkonda, toimimise loogikat ning peamisi töövahendeid. Kõike õpitut rakendatakse ka kohapeal praktikasse, täites nii ühiselt kui ka iseseisvalt erinevaid harjutusi. Koolituse käigus saab õppija praktilised oskused, kuidas igapäevaselt elementaarsel tasemel tabelitega tööd teha. Koolitus on ka eelduseks Exceli edasijõudnute koolituse läbimisele.

Koolituse teemad

 • Sissejuhatus Excelisse. Üldteadmised ja töökeskkonna tutvustus. Töö töölehtedega ja lahtritega. Andmete sisestamine, muutmine ja salvestamine. Erinevate andmetüüpide tutvustamine ja töösse rakendamine, lahtrite vormindamine ja kategooria valimine. Vormingute eemaldamine.
 • Lahtrite kujundamine ja vormindamine. Tabeli loomine ja vormindamine automaattabelina, lihtsamad andmekujunduse tehnikad.
 • Arvutamine ja funktsioonid. Valemite koostamine (jagamine, korrutamine, liitmine, lahutamine) ja kopeerimine, lahtri aadresside kasutamine arvutustes. AutoSum funktsioonide kasutamine.
 • Tabelis olevate andmete sorteerimine ja filtreerimine. Automaatfilter ja kohandatud filter. Paanide külmutamine ja töölehe lõikamine (Split).
 • Lihtsamate diagrammide kasutamine ja kujundamine. Andmete lisamine diagrammi. Diagrammi tüübi muutmine ja kustutamine.
 • Lehekülje seadistamine – suuruse ja suuna muutmine, päiste ja jaluste lisamine, leheküljenumbrite lisamine.
 • Töölehtede ja tabelite printimine. Printimise eelvaade, kohandamise valikud, lehekülje häälestus, salvestamine PDF-ks.

Koolitus on praktiline, kus õppimise käigus rakendatakse koheselt omandatud teadmisi harjutusülesannete lahendamisel.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda vajalikud algteadmised ja praktilised oskused Exceli tabelitega töötamisel, omandada peamised oskused Exceli lihtsamate funktsioonide kasutamisel. Eesmärk on võimaldada peale koolituse läbimist iseseisvalt Excelis tööd teha, samas ka juba tehtavat tööd efektiivsemaks ja kiiremaks muuta. Osalejad saavad läbi praktiliste harjutuste oskused tabelite koostamiseks, andmete sisestamiseks ja vormindamiseks. Õpitakse tundma lihtsamate valemite ja funktsioonide kasutamist. Samuti on koolituse eesmärgiks tutvustada uusi ja põnevaid meetodeid, muid kasulikke töövahendeid ja erinevaid nippe-trikke igapäevatöö lihtsustamisel.

Koolituse õpiväljundid

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • tunneb Exceli töökeskkonda ja peamisi töövõtteid;
 • oskab luua uut faili ja avada olemasolevaid;
 • oskab luua uut töölehte, sisestada ja vormindada andmeid;
 • tunneb erinevaid andmetüüpe, oskab lisada ja eemaldada vormindust;
 • oskab luua lihtsamaid tabeleid ja kasutada valmis tabeleid;
 • oskab tabeleid kujundada ja vormindada;
 • oskab luua valemeid ja kasutada AutoSum funktsioone;
 • oskab koostada ja muuta diagrammi;
 • oskab lehekülge seadistada ja teostada korrektselt tabelite väljatrükki.

Koolituse lõpetamise tingimused: õpiväljundite saavutamist kontrollitakse ja hinnatakse läbi iseseisva praktilise töö.

 Tühistamistingimused
Registreerimine on siduv. Juhul kui registreerinud ei saa osaleda, saab tema asemel saata uue inimese. Kui osalemise registreering tühistatakse vähem kui 14 päeva enne kursuse toimumise algust, tagastatakse 50% kursuse hinnast. Kui kursusele registreerinu ei ilmu koolitusele eelnevalt teavitades, maksustatakse osalejat kogu kursuse hinnaga. Tühistamistasud kehtivad ka haigusjuhtude korral.

Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!