ISO 50001le vastav energiajuhtimissüsteem

Periood: 1.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

  • Mida kujutab endast energiajuhtimissüsteem (Energy Management System (EnMS)) ja milleks see kasulik on?
  • Kuidas EnMSi abil organisatsiooni energiasäästmist ja energiajuhtimise tulemuslikkust suurendada?
  • Milline on energiajuhtimissüsteemi ISO 50001 standardi nõuete sisu?
  • Kuidas siduda energiajuhtimissüsteem organisatsiooni igapäevasesse tegevusega?

 Teemad:

  • Energiajuhtimissüsteemi vajalikkus: EnMSi roll, seosed teiste juhtimissüsteemidega
  • Energiajuhtimissüsteemidele esitatavad nõuded (ISO 50001) samm-sammult
  • Energiasäästmise ja energiajuhtimisalaste eesmärkide püstitamine ning analüüsimine
  • Energiajuhtimissüsteemi integreerimine organisatsiooni juhtimissüsteemiga

Koolituse eesmärgiks on suurendada osaleja teadlikkust energiasäsätmise ja -juhtimisalaste tegevuste elluviimiseks, andes  praktilised juhised energiajuhtimissüsteemi kavandamise ja väljaarendamise kohta ISO 50001 standardi nõuetest lähtuvalt. Energiajuhtimissüsteem on osa üldisest juhtimissüsteemist ja see peaks olema integreeritud ülejäänud juhtimissüsteemiga, seetõttu antakse ka juhised integreeritud juhtimissüsteemi loomiseks. Koolituse tulemusena on osalejatel enesekindlus, vajalikud teadmised ja materjalid energiajuhtimissüsteemi eduka väljatöötamise alustamiseks.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!