Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolitus

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Siseaudiitorite koolitus aitab vastata järgmistele küsimustele:

 • Mis on audit ja milleks seda vaja on?
 • Mille poolest erinevad sisemine, tarnija- ja sertifitseerimisaudit?
 • Kuidas muuta sisemine audit kohustusliku nõude täitmisest asjalikuks infoallikaks?
 • Kuidas tagada sisemiste auditite tulemuslikkus?

Kvaliteedijuhtimissüsteemi siseaudiitorite koolituse teemad:

 • Auditi põhimõtted ja mõisted
 • Auditite liigid
 • ISO 9001:2015 nõuete kiirülevaatus
 • Sisemiste auditite samm-sammuline protsess
 • Auditi läbiviimistehnikad
 • Auditi tulemuste analüüsimine ja vormistamine (siseauditi töödokumendid)
 • Järelauditite läbiviimine

Koolituse käigus viiakse läbi praktiline õppeaudit, mis annab osalejatele praktilise kogemuse ning vajaliku ettevalmistuse tulemuslike siseauditite läbiviimiseks.

Koolituse tulemusena on osalejad võimelised auditi tulemuslikult ette valmistama, läbi viima ja tulemusi hindama ning asjakohaselt dokumenteerima. Koolitus lõpeb kirjaliku eksamiga.Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!