RISKIDE MÕJUS JUHTIMINE

Periood: 1.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Riskijuhtimist on hakatud rakendama järjest laiemalt, pidevalt lisandub uusi valdkondi. Riskijuhtimine on ka paljude juhtimissüsteemide standardite aluseks (olgu see siis keskkonna või töötervishoiu vm riski ohjamine, info või tarneahela turvalisuse tagamine või koguni organisatsiooni jätkusuutlikkuse tagamine). Kaasaegses organisatsioonis eeldatakse süsteemset lähenemist ka riskijuhtimisele.

Koolitusel ongi kavas näidata, kuidas riskijuhtimist süsteemselt käsitleda ja erinevates valdkondades tulemuslikult rakendada.

Koolituse teemad:

  • Riskijuhtimise põhimõtted/printsiibid ja mõisted
  • Riskijuhtimise raamstruktuuri mudel
  • Rahvusvahelises standardis ISO 31 000 esitatud juhised ning nende rakendamine
  • Riskijuhtimise raamstruktuuri kavandamine, elluviimine, seire ja ülevaatus ning pidev parendamine
  • Riskijuhtimise protsessi teostamine konteksti määratlemise, kommunikatsiooni, riskide kaalutlemise ja käsitlemise kaudu


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!