TOOTMISE EFEKTIIVSUSE SUURENDAMINE

Periood: 2.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Tootmise efektiivsus on oluline teema nii majanduse kasvu kui ka languse faasis. Efektiivsust saab tõsta igas organisatsioonis. Sageli on takistavaks teguriks just inimeste mõtteviis ja vanadest harjumustest kinnihoidmine. Efektiivsuse tõstmine ei eelda alati mahukate investeeringute tegemist, küll aga tasuks investeerida aega oma tegevuse analüüsimiseks. Oluline on leida üles efektiivsuse tõstmise võimalused ja kavandada ning viia ellu tulemusi tagavad meetmed. 

Koolitus on 2-päevane, praktilise kogemuse saamiseks kasutatakse Eestis reaalselt tegutseva ettevõtte põhjal koostatud situatsioonikirjeldust.

Koolituse käigus käsitletavad teemad:

  • Ühtlase tootmisvoo planeerimine, arvutamise alused
  • Laovarude optimeerimine
  • Tootmise efektiivsuse mõõdikud
  • Ülevaade ning praktilised näited võimalikest valdkondadest, mis aitavad tõsta tootmise efektiivsust
  • Efektiivsusvaldkondade rakendamise peamised probleemid ja võimalused
  • Protsesside ühendamine
  • Tootmise ruumipaigutuse (layout'i) planeerimine
  • Teostusaegade lühendamine
  • Tootmise efektiivsuse tõstmise kogemuste hankimine praktiliste ülesannete lahendamise kaudu


Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!