Tootmisjuhi arenguprogramm 2018

Periood: 7.0 päeva
Koolituse hinnastus

Kirjeldus

Milleks arenguprogramm tootmisjuhile?

Tootmisjuht on reeglina kõige suurema alluvate arvugaTootmisjuhi arenguprogrammi õpitulemused tippjuhtkonna liige ettevõttes. Tema töö sisuks on inimeste, protsesside ja tehnoloogiaga seotud tegevuste planeerimine, elluviimine ning analüüs. Tootmisjuhi otsustest sõltub väga palju ja seetõttu on tema oskused ja pädevus kogu ettevõtte kontekstis kriitilise tähtsusega.

Teisisõnu – ootused tootmisjuhtidele on kõrged. Kutsume tootmisjuhte koolitusprogrammi kaudu oma oskuseid ja vilumust arendama. Programmi lahutamatuks osaks on erinevates organisatsioonides kasutust leidnud praktiliste kogemuste ja lähenemisviiside edastamine ning osalejate pidev kogemuste vahetamine. Koolitajad on pikaajaliste tootmise juhtimise kogemustega praktikud, kes on viinud läbi ka arvukaid koolitusi.

Programmi eesmärgid:

  1. anda osalejatele praktilisi ja igapäevaseks tööks vajalikke teadmisi ning oskusi, mis võimaldaksid tootmisjuhtidel oma rolli veelgi paremini täita;
  2. anda edasi erinevate organisatsioonide kogemusi kaasaegsete juhtimismeetodite rakendamisest;
  3. võimaldada diskussiooni, rühmatööde ja ettevõtte külastuse käigus saada ja vahetada omavahelisi praktilisi kogemusi.


Programmi sihtgrupp

Tootmisjuhi arenguprogramm on mõeldud ettevõtete ja organisatsioonide tootmisjuhtidele ning tootmisjuhi rolli täitvatele juhtidele (tänapäevastes ettevõtetes kasutatakse vägagi erinevaid ametinimetusi).

Programmi kava

  1. Tootmise planeerimine - 11. aprill 2018

NB! Pakume tootmisjuhile võimalust saata oma alluvuses töötavad juhid (nt meistrid, vahetuse vanemad, eestöölised) eraldi kahepäevasele Meistrite juhtimiskoolitusele. Sarnast koolitusprogrammi on võimalik tellida ka ettevõttesse sisse.

Ka meistrite juhtimiskoolituse programm aitab paremini selgitada keskastmejuhtide rolli organisatsioonis ning aidata kaasa paremate tulemuste saavutamisele. Koolitus on kahepäevane ja paremate tulemuste saamiseks on juhi tegeliku käitumise ja võimekuse analüüsimiseks kasutusel videotreeningu ja -tagasiside tehnika.

Metoodika ja koolituspõhimõtted

Programm koosneb kolmest 2-päevasest ja ühest 1-päevasest koolitusmoodulist, mille vahele jäävad ca 3-nädalased rakendusperioodid. Need on vajalikud saadud ideede ja praktiliste soovituste elluviimiseks. Järgmisel seminaril arutatakse tulemused läbi ja osalejatel on võimalik saada täiendavaid suuniseid ja vastused tekkinud küsimustele.

Koolituste käigus annavad koolitajad igas moodulis ülevaate kindast tootmisjuhi rolliga seonduvast temaatikast, aidates osalejatel paremini mõtestada ja eesmärgistada oma tegemisi.

Programmi lahutamatuks osaks on arutelud, praktilised harjutused ja kogemuste vahetamine. Ühe seminari raames toimub ka ettevõtte külastus koos kogemuste vahetamise ja aruteluga. Kuna nii koolitajad kui ka teised osalejad on tootmisjuhi taustaga, hindavad osalejad eelkõige süstematiseeritud teooria tugevat seostamist praktikaga ning reaalsete näidete ja ettevõtete baasil toimuvaid arutelusid. Tootmisjuhi juhtimisoskuste koolitusel kasutatakse ka videotreeningu ja -tagasiside tehnikat.

Investeering ja täiendav informatsioon

Kolmest ühepäevasest ja kahest kahepäevasest koolitusest koosneva "Tootmisjuhi arenguprogrammi" täispaketi hinnaks on 1 750 eurot.

Hind sisaldab koolituse kirjalikke materjale. Koolitused toimuvad OÜ TJO Konsultatsioonid koolituskeskuses (Väike-Paala 1, Tallinn). Hindadele lisandub käibemaks.

Soodustused:

  • Registreerudes programmi hiljemalt 8. detsembriks 2017 (kaasa arvatud), kehtib varajase registreeruja soodustus -10%;
  • Kõigile TJO Konsultatsioonid konsultatsiooniklientidele kehtib meie koolituskursustel osalemiseks hinnasoodustus -5%;
  • Kui samast organisatsioonist osaleb TJO Konsultatsioonid arenguprogrammi(de)s kokku vähemalt 2 inimest, siis rakendatakse täiendavat soodustust -10%.
  • Mitme ülaltoodud tingimuse täitmise puhul soodustused summeeritakse, seega on maksimaalne võimalik soodustus -25%.

Kui lisate paketile ka meistrite juhtimiskoolituse, rakenduvad ülalkirjeldatud soodustused ka sellele koolitusele!

Koolitajad:

 

Urmas Ruubel – OÜ TJO Konsultatsioonid konsultant, pikaajalise tootmisjuhi kogemusega konsultant-koolitaja. Osalenud paljude kaizen-sündmuste läbiviimisel ja lean-põhimõtete ning tehnikate juurutamisel Eesti ja rahvusvahelistes firmades.

Urmas Ruubel
Jaanus Luberg

Jaanus Luberg - OÜ MS Balti Trafo tegevjuht, omab pikaajalist kogemust erinevate tootmisettevõtete juhtimisel (nt MS Balti Trafo, Efore, Wendre, Tootsi Turvas).Soovite lisada enda koolituse või sündmuse Oppia.ee keskkonda?

Võta ühendust!