Atlassian Jira Service Desk training

längd, varaktighet: 1.0 dagar

See treeningkursus annab ülevaate JIRA Service Deski võimalustest ja funktsioonidest. Pärast seda võime ette võtta kasutajaportaalide seadistamise, järjekordade ja SLAde loomise, osalejate lisamise ning ülesannete automatiseerimise.

Kelle jaoks:
Kõik Jira Service Deski kasutajad.

Kestus:
4-8 tundi sõltuvalt ettevõtte täpsetest vajadustest.

Toimumise koht:
Teie kontor või meie kontor Akadeemia tee 21/4, Tallinn.

Hind:
1500 € kuni 10-le osalejale; rohkemate osalejate korral lepitakse täpne hind kokku Trinidad Wisemani tiimiga.

Teemad:

  • Issue’d, request’id, projektid, töövood
  • Service Desk järjekorrad ja SLAd
  • Pileti elutsükkel: loo, järgi, lahenda
  • Koostöö – kommenteerimine, issue’de jagamine, märkimine, hääletamine, jälgimine
  • Otsing ja raporteerimine – filtrid, SLAd, raportid
  • Kasutajaportaali seadistamine

Kursuse eesmärk:
Pärast selle kursuse läbimist saavad osalejatest efektiivsed Jira Service Deski kasutajad.