1. Teenuse eesmärk
Oppia.ee on õppimise veebikaubamaja, mis ühendab koolitus- ja sündmusteenuste pakkujad. Registreeritud kasutaja saab teavet teenuste, koolituste, sündmuste ja digitaalse infosisu kohta. 

Teenusega seotud küsimuste ja probleemide korral tuleb pöörduda aadressile info@oppia.ee

2. Andmete töötlemise eesmärk
Andmete töötlemise eesmärgiks on hallata teenusega seotud kliendi -või partnerlussuhteid ning edastada osapooltele teavet toodete ja teenuste kohta.

3. Teenuse osutaja
OPPIA ESTONIA OÜ
Uus-Sadama tn 21
Tallinn, Harju maakond, 10120

4. Andmete allikas
Oppia.ee teenuses kogutavate andmete allikaks on Oppia.ee teenuses registreeritud klientide ning partnerite poolt kogutud andmed.

5.Andmete kasutamine teiste osapoolte poolt
Oppia.ee võib oma kontserni ettevõtetele anda kasutada kliendi andmeid, välja arvatud kliendi isikuandmed, otseturunduse eesmärgil.

Oppia.ee võib avaldada kliendi andmeid teisele samasse kontserni kuuluvale äriühingule, kui see on teenuse osutamise eesmärgil vajalik. 

Oppia.ee võib avaldada kliendi informatsiooni nendele Oppia.ee partnerettevõtetele, kelle tooted või teenuseid on klient tellinud või kes on seotud teenuse osutamisega.

6. Informatsiooni eemaldamine
Informatsiooni saab kliendi soovist tulenevalt või pärast kliendisuhte lõppemist kustutada.

7. Andmete kaitsmine
Kliendi poolt edastatud andmeid peetakse konfidentsiaalseteks. Oppia.ee teenuse kaitsmiseks rakendatakse erinevaid turvameetmed (nt tulemüür, krüpteerimine jne).

8. Kliendi õigused
Kliendil on igal ajal õigus tühistada Oppia.ee uudiskirja tellimine ja sellega loobuda temale info edastamisest otsemüügi, kaugmüügi ja muu otseturunduse eesmärgil.

Oma koulutus tai tapahtuma Oppia.fi:hin?

Ota yhteyttä!